• فهرست مراکز پزشکی - لیست بیمارستانها - آدرس و تلفن پزشکان در شبکه جامع پزشکی (سینوم)
 • بیمارستانهای کرج - آدرس و شماره تماس بیمارستانهای کرج - مختصات و نقشه مکان نما بیمارستانهای کرج
 • بیمارستان درمان ناباروری - زنان و زایمان
 • موسسه خدمات درمانی البرز کرج - تامین اجتماعی
البرز

بیمارستان البرز

ارتوپدی، جراحی عمومی، داخلی، قلب

تلفن: 02634320001
فاکس: 02634320001
آدرس: البرز، کرج، باغستان غربی، انتهای بلوار پرستار، بیمارستان تخصصی البرز
تاریخچه کاری

بیمارستان تخصصی البرز واقع درشمال غربی کرج با 316 تخت مصوب ؛ 311 تخت فعال و 350 تخت موجود در زیربنای تقریبی 43800 مترمربع به عنوان یکی از مراکز تشخیصی و درمانی مجهز به تجهیزات پیشرفته پزشکی درسطح شهرستان کرج دربهمن ماه 1380 درجهت تأمین رضایت بیماران و مراجعین و همچنین تحقق اهداف سازمان تأمین اجتماعی دائرگردیده است.

این بیمارستان بر اساس تاییدیه شماره 10315\402 \ د   مورخ 1396/4/27 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دارای گواهینامه اعتبار بخشی درجه یک میباشد . لازم به ذکر است که این مرکز از مراکز ملکی سازمان تأمین اجتماعی است که دراواخر سال 1387 و دراجرای مصوبه بودجه سال 85 سازمان تأمین اجتماعی ودر راستای تحقق برنامه استراتژیک به عنوان مدیریت بیمارستان های صندوق تأمین اجتماعی به صورت هیئت مدیره ای، با سرمایه پانصدمیلیون ریال و به صورت کامل متعلق به صندوق تأمین اجتماعی با نام موسسه خدمات درمانی البرز تأسیس گردیده است

بخشهای بستری:

 • اورژانس
 • دیالیز
 • اتاق عمل
 • بلوک زایمان
 • اتاق عمل زنان
 • زنان و زایمان
 • نوزادان
 • NICU
افتخارات

بیمارستان دولتی در کرج

توضیحات دیگر

امکانات پاراکلینیک:

 • آزمایشگاه
 • پاتوبیولوژی
 • رادیولوژی
 • سونوگرافی
 • سی تی اسکن
 • MRI
 • اکوکاردیوگرافی
 • تست ورزش
 • الکتروکاردیوگرافی(ECG)
 • هولترمانیتورینگ
 • آندوسکوپی