• فهرست مراکز پزشکی - لیست بیمارستانها - آدرس و تلفن پزشکان در شبکه جامع پزشکی (سینوم)
  • بیمارستانهای کرج - آدرس و شماره تماس بیمارستانهای کرج - مختصات و نقشه مکان نما بیمارستانهای کرج
  • بیمارستان درمان ناباروری - زنان و زایمان
  • موسسه خدمات درمانی البرز کرج - تامین اجتماعی
امام علی

بیمارستان امام علی

اورژانس، داخلی، زنان و زایمان

تلفن: 02632249004
فاکس: 02632249004
آدرس: البرز، کرج، خیابان چالوس - خیابان کافی - روبروی باغ دریانی
تاریخچه کاری

در سال ۱۳۵۹ ملک این بیمارستان توسط حاج آقا نصیری وقف گردید
و ساختمان آن بوسیله هیئت امناء و با کمک عده ای از خیرین و تلاش اهالی منطقه اسلام آباد ساخته و شروع به فعالیت نمود.

پس از مدتی بنا به نیاز منطقه به زایشگاه و با هماهنگی و موافقت مدیریت وقت شبکه بهداشت و درمان کرج در سال ۶۲ بصورت زایشگاه شبانه روزی مورد بهره برداری قرار گرفت و همزمان فعالیت درمانگاه عمومی و بهداشت خانواده – داروخانه و دندانپزشکی در کنارخدمات زایمانی ادامه داشته است . بنا به اقتضای زمان و نیاز مردم در خصوص کمبود تخت زایمان در سطح شهر و موافقت مسئولین و تقبل هیت امنا درخصوص افزایش بنا در سال ۶۹ بصورت بیمارستان و زایشگاه ارائه خدمات نموده در سال ۷۱ با توجه به محدودیت فضای بیمارستان درمانگاه مرکز بهداشت از بیمارستان منفک گردید .

در حال حاضر این مرکز به عنوان بیمارستان تک تخصصی زنان و زایمان ارائه خدمات می نماید .
لازم به ذکر است که در سال ۹۰با هماهنگی بعمل آمده با شورایشهر و شهرداری زمین مجاور بیمارستان جهت گسترش فضا به بیمارستان اضافه گردیده است .
همچنین در سال ۹۰ با هماهنگی معاونت بهداشتی فضایی از مرکز بهداشت حضرت علی (ع) که در مجاورت بیمارستانمی باشد به عنوان درمانگاه مورد استفاده قرار می گیرد .