• فهرست مراکز پزشکی - لیست بیمارستانها - آدرس و تلفن پزشکان در شبکه جامع پزشکی (سینوم)
  • بیمارستانهای کرج - آدرس و شماره تماس بیمارستانهای کرج - مختصات و نقشه مکان نما بیمارستانهای کرج
  • بیمارستان درمان ناباروری - زنان و زایمان
  • موسسه خدمات درمانی البرز کرج - تامین اجتماعی
امام رضا - 501 ارتش

بیمارستان امام رضا - 501 ارتش

CCU، ICU، جراحی، دندانپزشکی، رادیولوژی

تلفن: 02186096350
فاکس: 02186096350
آدرس: تهران، تهران، خیابان فاطمی غربی - خیابان شهید اعتمادزاده - بیمارستان امام رضا (ع) - 501 ارتش
توضیحات دیگر

آزمایشگاه پاتوبیولوژی بیمارستان امام رضا(ع) 501 آجا در تقاطع فاطمی و کارگر شمالی، انتهای خیابان اعتماد زاده طبقه همکف واقع در ضلع شمالی بیمارستان 501 آجا واقع شده است و دارای بخشهای تخصصی و فوق تخصصی می باشد.

   این آزمایشگاه از قسمت های پذیرش و جوابدهی صبح و عصر، نمونه گیری، بیوشیمی، میکروب شناسی، هماتولوژی ، هورمون     شناسی، سرولوژی اختصاصی ،الکتروفورز، آنالیز اسپرم، واحد های مجزای جداسازی نمونه، انبار، اتاق شستشو، رختکن پرسنل، اتاق آموزش، اتاق پزشکان، اتاق رئیس بخش ، واحد پاتولوژی و بانک خون هر کدام به صورت مجزا تشکیل شده است.

** بانک خون آزمایشگاه پاتوبیولوژی بیمارسان امام رضا(ع) به صورت مجزا و واقع در طبقه همکف روبروی داروخانه بیمارستان واقع می باشد و ارائه خدمات بانک خون به صورت 24 ساعته به مراجعین عزیز می باشد.

ریاست بخش آزمایشگاه و پاتوبیولوژی بر عهده دکتر اسماعیل سمیع زاده متخصص پاتولوژی می باشد.

 پزشکان خانم دکتر کتایون گوهری مقدم و خانم دکتر معصومه دادپی نیز در این آزمایشگاه و پاتوبیولوژی فعالیت دارند.

سرپرستار و سوپروایزر بخش مصطفی اسماعیل نژاد و کارشناس سعید لطفی به عنوان جانشین سوپروایزر فعالیت دارند.

تعداد 35 نفر در این آزمایشگاه به صورت 24 ساعت در حال ارائه خدمات به مراجعین عزیز می باشند.

ارائه خدمات این آزمایشگاه به صورت شبانه روزی به کلیه مراجعین می باشد که  خانواده های نیروهای مسلح بصورت رایگان پذیرش می شوند.

v     ساعات کاری:

ساعات کاری پرسنل شیفت صبح آزمایشگاه از ساعت 7:00 صبح الی 13:30 و ساعات کار پرسنل عصر و شب از ساعت 13:30 الی 7:30 صبح روز بعد می باشد. ساعات پذیرش بیماران در روزهای عادی تا ساعت 11:00  و پنج شنبه ها تا ساعت 10:00 صبح می باشد، جوابدهی روزانه و تا ساعت 16:00 عصر می باشد.(لازم به ذکر است پذیرش و جوابدهی بیماران اورژانسی بصورت 24 ساعته می باشد)

v     اهداف آزمایشگاه و پاتولوژی:

اهداف عمده این آزمایشگاه ارائه خدمات مناسب و با کیفیت مطلوب و بالا به خانواده نیروهای مسلح و سایر مراجعین محترم و رسیدن به سرآمدترین آزمایشگاه تخصصی و فوق تخصصی نیروهای مسلح و کسب رتبه برتر در بین آزمایشگاه های معتبر بیمارستان های تهران می باشد.

جهت بالابردن ارتقاء و کیفیت آزمایشگاه پرسنل آزمایشگاه در برنامه های مدون  بیمارستان که هر ماه طی برنامه از پیش تنظیم شده اعلام می گردد شرکت می کنند.تمامی اطلاعات فوق به مختصر و مفید جهت آشنایی پرسنل جدیدالورود تنظیم شده است.

 رعایت قوانین و مقررات  از طرف پرسنل الزامی بوده و تمامی پرسنل از قوانین واحد بهداری آجا پیروی می کنند و در صورت عدم رعایت قوانین با پرسنل برخورد می گردد.

  کلیه دستگاه ها و تجهیزات موجود در آزمایشگاه از برترین تجهیزات ممکن  می باشند که روزانه و در هر شیفت کاری دستگاه ها شستشو و از لحاظ صحت و دقت کنترل می شوند، کیت های مورد استفاده در بخش های هورمون، بیوشیمی، میکروب و سایر بخش های آزمایشگاه از بهترین نوع برند کیت ها می باشند.