• فهرست مراکز پزشکی - لیست بیمارستانها - آدرس و تلفن پزشکان در شبکه جامع پزشکی (سینوم)
  • بیمارستانهای کرج - آدرس و شماره تماس بیمارستانهای کرج - مختصات و نقشه مکان نما بیمارستانهای کرج
  • بیمارستان درمان ناباروری - زنان و زایمان
  • موسسه خدمات درمانی البرز کرج - تامین اجتماعی
اکبر آبادی

بیمارستان اکبر آبادی

زنان و زایمان

تلفن: 02155606034
فاکس: 02155608012
آدرس: تهران، تهران، خیابان مولوی-ایستگاه باغ فردوس
تاریخچه کاری

این مرکزدرابتدای آذرماه سال 1319 هجری شمسی بعنوان بنگاه حمایت ازمادران ونوزادان وزنان باردار و بینوایان تاسیس شده ودرفروردین ماه 1320 درخیابان منیریه تهران تحت عنوان زایشگاه سی تختخوابی حمایت از مادران  و نوزادان افتتاح شد.

دراوایل سال 1322 زایشگاه با افزایش تعداد تختهای خود به پنجاه عدد به خیابان پاستورانتقال وبا احداث شیرخوارگاه بیست تخته درجنب زایشگاه شهید اکبرآبادی وبا تامین بودجه آن ازطرف افراد و سازمانهای خیریه به فعالیت خود ادامه داد.

تغییر نام این مرکز به زایشگاه شهیداکبرآبادی براساس مصوبه مورخ 11/6/1360 هیات عامل سازمان منطقه ای بهداری استان تهران صورت گرفته است و شایان ذکراست که شهیدمحمدعلی تکیه اکبرآبادی ازپرسنل تاسیسات این مرکز بوده که درتاریخ 15/10/1359 درارتفاعات گنجانچم براثر انفجارمین به درجه رفیع شهادت نائل گردیده است .

واگذاری زایشگاه شهیداکبرآبادی به تشکیلات منطقه شرق بهداری استان تهران درتاریخ 30/10/1360 وبا تشکیل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و براساس صورتجلسه مشترک مورخ 13/5/1365 فی مابین رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران و مدیرعامل سازمان منطقه ای بهداری استان تهران به دانشگاه مذکور واگذار گردید و ازتاریخ فوق الاشاره ، این بیمارستان به عنوان یک مرکزآموزشی ودرمانی به فعالیت خود ادامه می دهد.

درحال حاضر بخشهای مامائی و زنان این مرکز از نظر آموزشی جهت دوره چهارساله رزیدنتی زنان مورد تائید وزارت متبوع قرارگرفته و به عنوان بزرگترین مرکز تخصصی در زمینه های فوق الذکر محسوب می گردد .

توضیحات دیگر

 آموزش و درمان بیماریهای زنان،زایمان،نازائی و نوزادان با استفاده از دانش و فناوری های پیشرفته مطابق با اصول اعتباربخشی،حاکمیت بالینی و ایمنی بیمار