• فهرست مراکز پزشکی - لیست بیمارستانها - آدرس و تلفن پزشکان در شبکه جامع پزشکی (سینوم)
  • بیمارستانهای کرج - آدرس و شماره تماس بیمارستانهای کرج - مختصات و نقشه مکان نما بیمارستانهای کرج
  • بیمارستان درمان ناباروری - زنان و زایمان
  • موسسه خدمات درمانی البرز کرج - تامین اجتماعی
لقمان حکیم

بیمارستان لقمان حکیم

اطفال، اورژانس، جراحی، داخلی، عفونی، پوست و مو

تلفن: 02151025000
فاکس: 02155417547
آدرس: تهران، تهران، خیابان کارگر جنوبی – چهار راه لشگر – خیابان مخصوص - بیمارستان لقمان حکیم
تاریخچه کاری

 تاریخچه علت نامگذاری بیمارستان لقمان حکیم

 

محمد حسین لقمان ادهم (1258 ه.ش تبریز –1330 ه.ش تهران ) ملقب به لقمان الدوله و معین الاطبا پزشک ایرانی بود .

درسال 1297 ه.ش مدرسه طب را تاسیس کرد . اولین رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه تهران شد . درسال 1298 ه . ش به اتفاق دکتر محمد حسن لقمان ادهم ملقب به حکیم الدوله  ( برادر کوچکترش ) در تاسیس انستیتو پاستور نقش موثر داشت و به عضویت مجلس حفظ الصحه انتخاب گردید و در عملی ساختن آبله کوبی سعی فراوانی کرد

 در سال 1295 ه. ش ریاست طب مدرسه دارالفنون را عهده دار شد و پایه و اساس دانشکدهی پزشکی را پی ریزی نمود و کلاس طب را از دارالفنون مجزا و تبدیل به مدرسه طب کرد .

 

درسال 1328 ه.ش به پاس خدمات 50 ساله از طرف وزارت فرهنگ , دانشگاه تهران و فرهنگستان ایران نشان دانش به او اعطا گردید .

وی در اول آبان ماه سال 1330 ه.ش در 72 سالگی دار فانی را وداع گفت .

 

درسال 1330 ه.ش بیمارستان 300 تختخوابی تهران ( لقمان حکیم کنونی ) به نام او نامگذاری شد . لوازم و اشیائ پزشکی ایشان در کتابخانه این مرکز نگهداری می شود .

توضیحات دیگر

درباره لقمان حکیم:

ولقدˆ اتینا لقمان الحکمه ان اشکرلله و من شکر فانها یشکر لنفسه و من کفر فان الله غنی حمید

و ما به لقمان حکمت دادیم ، که شکر خدا را به جای آور و هر کس شکر کند همانا برای خویش شکر کرده ، و هر کس کفران کند ( بداند به خدا زیان نمی رساند زیرا ) بی تردید خداوند بی نیاز و ستوده است .

پیامبر اکرم ( ص ) فرمودند : لقمان پیامبر نبود ، ولی بنده ای بود که بسیار فکر می کرد و به خداوند ایمان واقعی داشت . خدا را دوست داشت و خداوند نیز او را دوست می داشت و به او حکمت عطا کرد .

امام صادق ( ع ) می فرمایند :

لقمان ، حکمت را به خاطر مال و جمال و فامیل دریافت نکرده بود ، بلکه او مردی پزهیزکار ، تیزبین ، با حیا و دلسوز بود . اگر دو نفر با هم درگیر می شدند و خصومتی پیدا می کردند میان آنها آشتی برقرار می کرد . لقمان با دانشمندان زیاد می نشست ، او با هوای نفس خود مبارزه می کرد . او دارای عمری طولانی ، معاصر حضرت داود و از بستگان حضرت ایوب بود . او میان حکیم شدن یا حاکم شده مخیر شد و حکمت را انتخاب کرد .

از لقمان پرسیدند : چگونه به این مقام رسیدی ؟ گفت : به خاطر امانت داری ، صداقت و سکوت درباره آنچه به من مربوط نبود .

امام صادق ( ع ) فرمودند :

لقمان نسبت به رهبر زمانش معرفت داشت . گرچه خداوند به او کتاب آسمانی نداد ، ولی همتای آن یعنی حکمت را به او آموخت . روزی مولای لقمان از او خواست تا بهترین عضو گوسفند را برایش بیاورد . لقمان زبان گوسفند را آورد . روزی دیگر گفت : بدترین عضو آن را بیاور ، لقمان باز هم زبان گوسفند را آورد . چون مولایش دلیل این کار را پرسید ، لقمان گفت : اگر زبان درراه حق حرکت کند و سخن بگوید ، بهترین عضو بدن است وگرنه بدترین عضو خواهد بود .