• فهرست مراکز پزشکی - لیست بیمارستانها - آدرس و تلفن پزشکان در شبکه جامع پزشکی (سینوم)
  • بیمارستانهای کرج - آدرس و شماره تماس بیمارستانهای کرج - مختصات و نقشه مکان نما بیمارستانهای کرج
  • بیمارستان درمان ناباروری - زنان و زایمان
  • موسسه خدمات درمانی البرز کرج - تامین اجتماعی
شریعت رضوی تهران

بیمارستان شریعت رضوی تهران

اطفال، اورژانس، جراحی، داخلی، قلب، پوست و مو، چشم

تلفن: 02166636801
آدرس: تهران، تهران، سر آسیاب – مهرآباد جنوبی – روبروی پایگاه یکم شکاری – خیابان شهید عبداللهی
تاریخچه کاری

بیمارستان شریعت رضوی تهران با  وسعتی حدود  13500متر مربع  در   سال 1345 هجری شمسی  با  تعداد تخت مصوب110افتتاح گردید.

توضیحات دیگر

درمانگاههای تخصصی:

شامل:  داخلی ـ قلب ـ اطفال ـ جراحی سرپایی ـ چشم ـ پوست ـ آندوسکوپی ـ تست ورزش ـ هولتر ـ اکوکاردیوگرافی ـ اسپیرومتری ـ تالاسمی ـ تزریقات

 

خدمات پاراکلینیک

آزمایشگاهی (بخشهای بیوشیمی ـ هورمون ـ نمونه گیری ـ هماتولوژی ـ ادرار ـ بانک خون ـ میکروب شناسی ـ سرولوژی ) رادیولوژی عکس رنگی و فلوروسکوپی شامل : (گرافیهای ساده ـ گرافی تک دندان و پانورکس OPG ـ کمر ـ شکم ـ IVPعکس رنگی کلیه ، باریم انما، گرافی مری با ماده حاجب  ، گرافی معده با ماده حاجب  ، گرافی دستگاه فوقانی با ماده حاجب، ترانزیت روده باریک  ـ سونوگرافی ـ سونوگرافی داپلر)

هولترمانیتوریگ ـ تست ورزش ـ اکوگاردیوگرافی ـ آندوسکوپی ـ رکتوسیگموئیدوسکوپی کولونوسکوپی)