• فهرست مراکز پزشکی - لیست بیمارستانها - آدرس و تلفن پزشکان در شبکه جامع پزشکی (سینوم)
  • بیمارستانهای کرج - آدرس و شماره تماس بیمارستانهای کرج - مختصات و نقشه مکان نما بیمارستانهای کرج
  • بیمارستان درمان ناباروری - زنان و زایمان
  • موسسه خدمات درمانی البرز کرج - تامین اجتماعی
کوثر

بیمارستان کوثر

اورژانس، جراحی، زنان

تلفن: 02634544061
فاکس: 02634544061
آدرس: البرز، کرج، حصارک - بلوار خوارزمی - نرسیده به شهرک یاس
تاریخچه کاری

بیمارستان کوثر کرج