• فهرست مراکز پزشکی - لیست بیمارستانها - آدرس و تلفن پزشکان در شبکه جامع پزشکی (سینوم)
  • بیمارستانهای کرج - آدرس و شماره تماس بیمارستانهای کرج - مختصات و نقشه مکان نما بیمارستانهای کرج
  • بیمارستان درمان ناباروری - زنان و زایمان
  • موسسه خدمات درمانی البرز کرج - تامین اجتماعی
شهید مدنی

بیمارستان شهید مدنی

ارتوپدی، اورژانس، داخلی

تلفن: 02634427001
فاکس: 02634427001
آدرس: البرز، جهانشهر - بلوار ماهان - بیمارستان مدنی
تاریخچه کاری

بیمارستان دولتی شهید مدنی البرز