• فهرست مراکز پزشکی - لیست بیمارستانها - آدرس و تلفن پزشکان در شبکه جامع پزشکی (سینوم)
  • بیمارستانهای کرج - آدرس و شماره تماس بیمارستانهای کرج - مختصات و نقشه مکان نما بیمارستانهای کرج
  • بیمارستان درمان ناباروری - زنان و زایمان
  • موسسه خدمات درمانی البرز کرج - تامین اجتماعی
شهید رجایی

بیمارستان شهید رجایی

ارتوپدی، اورژانس، جراحی داخلی، قلب

تلفن: 02634552001
فاکس: 02634554484
آدرس: البرز، کرج، حصارک - خیابان شهید رجایی - مرکز درمانی شهید رجایی
تاریخچه کاری
مرکز آموزشی و درمانی شهید رجایی با اهداء زمین و بنا توسط مرحوم یدا.. دهستانی و با مالکیت دولتی از سال 1345 بصورت درمانگاه شروع به کار نموده و از سال 1361 با دایر نمودن بخش های داخلی و اورژانس ، با 100 تخت مصوب به فعالیت خود ادامه داده است. زیر بنای بیمارستان در ابتدا 1374 متر مربع بوده که با توجه به گسترش فضای فیزیکی انجام شده در سالهای 1368 و 1377 هم اکنون مساحت کل زمین بیمارستان 7750 متر مربع و زیر بنای آن 6000 متر مربع می باشد. 
 

 

 مرکز آموزشی و درمانی شهید رجایی با مالکیت دولتی، تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز فعالیت می‌نماید. 
افتخارات
هم اکنون بیمارستان دارای 258 تخت فعال بشرح ذیل می‌باشد:
 

  CCU1: 17
  PostCCU1: 13
  CCU2 (Post Cath): 7
  ICU1: 10
  ICU2: 12
  ICU3: 12
  ICU OpenHeart: 10
  اورژانس: 26
  داخلی قلب: 53
  داخلی زنان و مردان: 53
  داخلی زنان: 23
  داخلی مردان: 22