• فهرست مراکز پزشکی - لیست بیمارستانها - آدرس و تلفن پزشکان در شبکه جامع پزشکی (سینوم)
  • بیمارستانهای کرج - آدرس و شماره تماس بیمارستانهای کرج - مختصات و نقشه مکان نما بیمارستانهای کرج
  • بیمارستان درمان ناباروری - زنان و زایمان
  • موسسه خدمات درمانی البرز کرج - تامین اجتماعی
تاریخ 1396-11-27 12:24:00

انتخاب های غذایی ما تأثیر پذیر از روابط اجتماعی ما هست

تأثیرات اجتماعی پایه انتخاب های روزانه ما را می سازند ، به عنوان مثال آنچه ما می پوشیم و تفکر ما در هنگامی که ما در حال رانندگی با یک اتومبیل هستیم  ، تحت تأثیر روابط اجتماعی قرار دارند.
انتخاب های غذایی ما  تأثیر پذیر از روابط اجتماعی ما هست

تحقیقات جدید منتشر شده در یک نشریه  آکادمی تغزیه و رژیم های غذایی نشان می دهند آنچه دیگر مردم می خوریم ، بر انتخاب غذای روزانه ما تأثیر دارد و در زندگی ما نفوذ پیدا میکند.

 

مطالعات بر روی  شرکت کنندگان در یک تحقیق نشان می دهد ، مقدار کالری که دیگران در غذاهای روزمره استفاده می کنند بر انتخاب آنها در مقدار زیاد کالری یا مقدار کم کالری تأثیر می گذارد ، بنابر این شرکت کنندگان مقدار کالری مشابهی مصرف کرده اند. اگر برخی از شرکت کنندگان در مطالعات مقدار بیشتری غذا مصرف کردند دیگران نیز به مصرف بیشتر غذا پرداختند.

 اگر چه آنها می گویند تحقیقات بیشتری مورد نیاز است،

این تیم می گوید: مطالعات مانند آنها می تواند به شکل دادن به سیاست عمومی و ارتباطات در مورد انتخاب مواد غذایی سالم کمک کند.

مطالعات از این قبیل میتوانند به شکل دادن سیاست های عمومی و ارتباطات عمومی در مورد انتخاب مواد غذایی کمک کند . بنابر این نظام سلامت در یک جامعه می تواند الگوی صحیح مصرف مواد غذایی را در بین مردم و خانواده ها ترویج نماید.

نظر شما

Your Name Description

Your Email Description

Your Website Description

Your Comment Description

 

Parent Comment Description

کاربر گرامی، وارد نمودن نام و نام خانوادگی، آدرس ایمیل و آدرس وب‌سایت اختیاری می‌باشد.