• فهرست مراکز پزشکی - لیست بیمارستانها - آدرس و تلفن پزشکان در شبکه جامع پزشکی (سینوم)
  • بیمارستانهای کرج - آدرس و شماره تماس بیمارستانهای کرج - مختصات و نقشه مکان نما بیمارستانهای کرج
  • بیمارستان درمان ناباروری - زنان و زایمان
  • موسسه خدمات درمانی البرز کرج - تامین اجتماعی
تاریخ 1391-10-18 19:09:57

درباره ما

طب دانشی است که به‌وسیله آن می‌توان بر کیفیات تن آدمی آگاهی یافت. هدف آن حفظ تندرستی در موقع سلامت و اعاده آن به هنگام بیماری است. " قانون ابن سینا"  

واژه پزشکی ریشه ای فارسی دارد و پیشینه آن به زبان زردشتی میرسد، این نشانگر منزلت پزشکی در ایران باستان است که تاریخی چند هزار ساله را شامل میشود.

آدمی از روز اول زندگی با درد و رنج همراه بوده و بدیهی است برای دفع درد و الم که غریزه ای طبیعی است میکوشیده است. بعبارت دیگر در برابر سلامتی که باید آنرا کمال مطلوب آدمی دانست بیماری نیز خودنمایی میکرده است. از این جهت در درجه اول طب به عنوان  شناخت درد مطرح بوده است.

در جامعه نگری ابن سینا آمده است که هدف طب را حفظ تندرستی به هنگام سلامتی و بازگرداندن آن در زمان بیماری ، دانسته است بنابر این  هدف طب حفظ و اعاده و ارتقاء سلامتی است.

آدمی از ابتدا جان خود را نفیس ترین و عزیزترین گوهر میدانسته، با علاقه کامل از اول در صدد رفع درد از خود برآمده است.

طب و طبابت در دو کلمه خلاصه میگردد و آن دو کلمه این است " برداشتن درد از دل و بار از پشت آدمی است و طبیب جز این کمال مطلوبی نخواهد داشت.

 

این همه افسانه هایی که از قدیم رواج داشته درباب معالجات و درمانهای فوق العاده و خارق العاده ، ناشی از عزیز و نفیس بودن جان آدمی است ، بیم و ترس از بیماریها و امید به بهبود آنها از قدیم الایام در نهاد بشری وجود داشته و اگر طب از قدیم الایام با خرافات و موهومات همراه بوده به همین علت بوده است.

موضوع بیم و امید مطلب کوچکی نیست که خیلی بتوان از آن به آسانی گذشت بلکه از روزگاران قدیم تا زمان ما نقش بسیار بزرگی در کار بهبود و درمان و یا عدم بهبود ایفا نموده است.

طب در دوران ایرانیان باستان از علومی بوده که توسط آنان قبل از بسیاری از ملل پیشرفت کرده است. درباره قدمت این علم در ایرانیان اطلاعاتی در دست است که میرساند علاوه بر آنکه قبل از بسیاری از ملل در این علم وازد بوده اند بلکه پیشرفت هم داشته اند و درمان بیماران و به کار بردن دارو ها را نیکو میدانستند.

در طول تاریخ برای  بشر رفع درد و رنج از وجود خود بدیهی است رفع درد و رنج و بدست آوردن راحت و لذت برای بشر امری طبیعی بوده بنابراین چه هندی و چه چینی و چه مصری و کلده ای و آشوری و ایرانی و یونانی همه در پی آن بودند.

هایجیا:

من هایجیا مظهر سلامت هستم.

" از هوای سالم ، از شیره نباتات ، از عصاره هسته های حیات بخش چنین تندرست و نیرومندم ، در چشمه خورشید استحمام میکنم.

در آغوش امواج دریا می آسایم از دم جانبخش نسیم سحر تنفس میکنم.

جانم از اهریمن بیماریها  و روانم از از عفریت بداندیش و انحرافات ایمن است.

من هایجیا ربه النوع تندرستی، پیک زندگانی، مربی شادی و شادمانی هستم : ای رنجوران ، بیماران ، ناتوانان ، از وادیهای بایر و لم یزرع از مکانهای تنگ و مرطوب و از میان اجتماعات انبوه که تنفس آزاد در آن به اشکال صورت میگیرد به سوی من بشتابید.

 "تاریخ طب - نجم آبادی"

 

نظر شما

Your Name Description

Your Email Description

Your Website Description

Your Comment Description

 

Parent Comment Description

کاربر گرامی، وارد نمودن نام و نام خانوادگی، آدرس ایمیل و آدرس وب‌سایت اختیاری می‌باشد.